Bestuur

Het bestuur van TSH Hardenberg houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken en het bepalen van de strategie voor de vereniging. Zij komen maandelijks bij elkaar en hebben indien nodig tussentijds vaker contact. 

Het bestuur houdt contact met de verschillende commissies. Op dit moment bestaat het bestuur uit: 

Annika van der Weide    Voorzitter   
Sandra van der Vlugt    Secretaris   
Yvar Neep    Algemeen lid   
Esther Botter    Algemeen lid   
Ryanne den Ouden    Vice-Voorzitter

We hebben op dit moment een vacature voor de functie penningmeester.