Contributie

De contributie wordt automatisch geïncasseerd in 12 maandelijkse termijnen en de Bondscontributie in de maand voorafgaand aan een kwartaal t.g.v. Rekeningnummer: NL 34 INGB 0009 5504 16 t.n.v. Turn- & Sportcentrum Hardenberg. Voor informatie en onjuistheden omtrent de contributie kunt je rechtstreeks contact opnemen met TSH via penningmeester@tsh-hardenberg.nl

Contributie

Lesuren per week Tot en met 15 jaar 16 jaar en ouder
1 lesuur 19 21,59
2 lesuren 29 31,59
3 lesuren 35 37,59
4 lesuren 42 44,59
5 lesuren 48 50,59
6 lesuren 54 56,59
7 lesuren 60 62,59
8 lesuren 66 68,59
9 lesuren 72 74,59

 

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 7,50. Dit bedrag wordt bij de eerste incassering van de contributie mede afgeschreven.

Bondscontributie Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU)

De Bondscontributie 2024 aan de KNGU bedraagt, per kwartaal: t/m 15 jaar € 6,90 16 jaar en ouder € 8,50

Foto’s en video’s

Tijdens de lessen, wedstrijden, turnshows of andere activiteiten kunnen beeldopnamen worden gemaakt voor publicatie op de website, sociale media of nieuwsbrieven. Op het inschrijfformulier kun je aangeven of je hier wel of geen toestemming voor geeft.

Afmelding en adreswijzigingen

Afmelding als lid is viermaal per jaar mogelijk, per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. Dit kan uiterlijk voor 15 december, 15 maart, 15 juni en 15 september aangegeven worden. Wanneer je ingelogd bent op deze website, vind je het afmeldformulier in je persoonlijke menu.